Avsluta bilder

Välj bilder ...Välkommen till Gunveigs och Ulfs bildsamling.

Bilderna är uppdelade efter våra livsfaser.

Gunveig och Ulf

Bilder före vårt gemensamma liv.
Bilder från båtlivet, stuglivet, pensionärslivet.

Peder och Jan

Peder som pojke, USA-boende, åter i Svedala.
Jan som pojke, ungkarl, familjefar.

Alla bilder är inskannade från olika original. De äldsta från svartvita papperskopior, en del från gamla negativ.
Därefter kommer en stor samling från färgbildens inträde. Här är originalen färgnegativ, pappersbilder samt många diabilder.
De senaste bilderna är förståss digitala som original. Bildskatten är sammanställd av Ulf Blom 2015-2017.