åter ... Släkter

Konsumentindex
- - - Konsumentpriser 1873 tills 2006: - - -

Data för 1873-1913 från Kungl. Myntkabinetet, data för 1914-2006 från SCB.

1 kronas värdeutveckling i 5-års genomsnitt

Prisindex från 1873 till 2006 - graf med 5 års-snitt - 1946=100

Prisindex från 1873 till 2006 - detaljdata - 1946=100

Svensk penningvärde är sammanställd av Ulf Blom 2012.