Släkter åter start
åter start


start/släkter

Gemensamt för Finland och Sverige.

Nordens historia innan länderna uppstod. Samt, vårt gemensamm mänskliga arv, DNA't.

Våra släkter.

Omfattar släkterna Blom, Järbin, Möller och Stark i Sverige
samt släkterna Forne och Maajola i Finland.

Följande källor har används. Denna släktforskning tillägnas våra barnbarn och deras kusiner och småkusiner.
Släktforsningen är sammanställd av Ulf Blom 2017.