Lisslö

Välkommen till vår bildsamling och vår släktforskning

Släktforskningen omfattar huvudsakligen släkterna
Blom, Järbin, Möller och Stark i Sverige
samt släkterna Forne och Maajola i Finland.

Bildsamlingen omfattar Gunveigs och Ulfs bildsamlingar samt lite från Jan och Peder